CEMEX Iespēju fonds tika dibināts 2007. gada maijā pēc  SIA „CEMEX” iniciatīvas. Fonda mērķis ir sniegt mērķtiecīgu un uz sabiedrības interesēm vērstu atbalstu, veicināt vietējas dzīves kvalitātes uzlabošanos un apkārtējās vides saglabāšanu novados, kuros atrodas SIA „CEMEX” struktūrvienības, jo īpaši – Saldus un Brocēnu novados.
   Fonds, atbilstoši nolikumam, piešķir līdzekļus nevalstiskajām organizācijām, reliģiskām grupām un pašvaldību iestādēm atklātu projektu pieteikumu konkursu kārtībā. Divas reizes gadā –pavasarī un rudenī – fonds izsludina atklātus projektu pieteikumu konkursus Saldus un Brocēnu novados, kā arī reizi gadā Madonas novadā. 2016.gadā atklātu projektu konkurss pirmo reizi norisinājies Talsu un Tukuma novados. Kopš fonda izveidošanas atbalstu saņēmuši jau 300 projekti Saldus, Brocēnu, Madonas, Talsu un Tukuma novados, kas vērsti uz vides sakopšanu un saglabāšanu, infrastruktūras uzlabošanu, vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, interešu un izglītības programmu pieejamības nodrošināšanu dažādām iedzīvotāju mērķa grupām.
      Projektu vērtēšanas komisijā darbojas gan CEMEX darbinieki, gan brīvprātīgie,  kuri pārstāv  novadu, lai nodrošinātu viedokļu un kompetenču dažādību. Projektu vērtēšanas komisijas mērķis ir izvērtēt fonda atbalstāmos projektus saskaņā ar projektu konkursa nolikumu, kuru apstiprinājusi padome.
Fonds sniedz atbalstu ne tikai projektu konkursu veidā, bet arī meklē iespējas piesaistīt ziedojumus nozīmīgiem projektiem novados, kuros atrodas uzņēmuma struktūrvienības, tādējādi veidojot sadarbību gan ar pašvaldībām, gan nevalstisko sektoru. Tā, piemēram, piesaistīti ziedojumi zupas virtuves izveidei un uzturēšanai Saldū, kas darbojas no 2009. gada rudens, kā arī piesaistīti ziedojumi jauno ķīmiķu atbalstam. Sadarbībā ar Brocēnu vidusskolu izremontēti un aprīkoti mūzikas un ģeogrāfijas kabineti, labiekārtotas sporta zāles ģērbtuves un izremontēta skolotāju istaba, bet 2015.gadā fonds atbalstīja pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” sporta zāles un sporta laukuma remontu. Tāpat ticis piesaistīts Eiropas fondu finansējums, lai izveidotu ģeogrāfijas interešu klubiņus un sniegtu atbalstu jauno programmētāju izglītošanas aktivitātēm Brocēnu un Saldus novados.
    CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma: „Fonds aktīvi un mērķtiecīgi piedalās vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā, sniedzot iedzīvotājiem iespēju īstenot sabiedriskā labuma projektus. Līdz šim ar fonda atbalstu jau 130 projektu pieteikumu iesniedzēji, gan pašvaldības iestādes, gan sabiedriskās organizācijas īstenojušas 300 dažādus projektus. Fonda darbības laikā vietējās kopienas attīstībā esam ieguldījuši vairāk kā 480 000 eiro, kļūstot par nozīmīgu vietējo kopienu sadarbības partneri.”
„Fonds sniedz iespēju īstenot idejas dažādās jomās, mūsu ieceres tiek saklausītas un atbalstītas. Ar projektu starpniecību varam paveikt daudz laba sava pagasta un novada iedzīvotājiem.  Fonds sniedzis atbalstu Gaiķu pamatskolas apkārtējās vides sakopšanā, skolēnu izglītības dažādošanā un pagasta vēstures izzināšanā. Esam lepni par sasniegtajiem rezultātiem!”, stāsta Gaiķu pamatskolas projektu vadītāja Inese Gulbe-Rodionova.
    Ja vēlaties vairāk uzzināt par fondu, tā atbalstītajiem un īstenotajiem projektiem, sazinies ar fondu  Vairāk par fonda darbību var uzzināt, apmeklējot fonda mājas lapas sadaļas un sekojot līdz fonds aktualitātēm sociālos profilos Facebook un Draugiem.lv

2009.gadā „CEMEX Iespēju fonds” ir ieguvis Zviedrijas Biznesa balvu kā labākais sociālās atbildības piemērs.

2014.gadā nodibinājums ieguvis atzinību Amerika Tirdzniecības palātas Latvijā rīkotā konkursa „Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā” kategorijā par sociālo atbildību. 

2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP