Kopš 2010.gada fonds īstenojis vairāk kā 14 projektus, kas īstenoti pateicoties Ziemeļu Ministru padomes atbalstam, kā arī piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, vairāki projekti īstenoti sadarbībā ar Brocēnu, Saldus un Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām 

2015.gadā fonds, sadarbībā ar projektu partneriem no Zviedrijas, Norvēģijas un Krievijas, īstenojis Ziemeļu ministru padomes atbalstīto projektu "Outdoor life".

Fonds ne tikai katru gadu rīko atklātu projektu konkursus, kuros var piedalīties Saldus un Brocēnu novada NVO, pašvaldības iestādes un reliģiskas organizācijas, bet arī sadarbībā ar vietējām un ārvalstu NVO, fonds regulāri atbalsta dažādus mērķziedojuma projektus, kuru mērķis ir Saldus un Brocēnu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.

2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP