Iesniedzējs
Biedrība „Airītes stacija”
Projekta nosaukums
Airītes stacijas parka labiekārtošana, atjaunošana un saglabāšana.
Īstenošanas laiks
01.06.2016-15.09.2016
Atbalsta summa
EUR 1500,00
Mērķis
Stacijas vēsturiskā parka atjaunošanas plāna izveide un atjaunošanas darbu uzsākšana ar mērķi izveidot vēsturiski adekvātu, sakoptu vidi ap nākotnē publiski pieejamu industriālu arhitektūras pieminekli. Papildināt Saldus novada tūrisma piedāvājumu. Iesaistīt projektā cilvēkus ar īpašām vajadzībām- Diabētu biedrību- parka sakopšanā, ļaujot viņiem justies nozīmīgiem un vajadzīgiem, kā arī nodrošināt biedrībai vietu tās pasākumiem un aktivitātēm. Veicināt vietējo iedzīvotāju piederības un atbildības sajūtu par sava pagasta un novada mantojumu, veicināt vietējās kopienas atpazīstamību.
Rezultāti
Projekta ietvaros izstrādāts parka atjaunošanas projekts, uzsākta projekta realizācija, izlīdzināta parka teritorija uzvedot melnzemi. Pārvietots dzīvžogs, dodot vietu jauniem apstādījumiem. Demontēts vecais perons, aizvācot no tā šķembas un asfalta paliekas, uzbērts stacijas piebraucamais ceļš. Iztīrīts grāvis, izcelti 16 celmi, noplanēta virsma zālienam, izveidots viens informatīvais stends pie stacijas parka.

 

2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP