10.10.2018
2018.gada 10. oktobrī nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklāto projektu pieteikumu konkursu Talsu un Tukuma novados.
Konkursa mērķis: 1.sasaucas ar  Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem (www.lv100.lv), stiprina Latvijas valstiskumu, aktualizē valsts vēstures notikumus, godina tautu un tās kultūru, dabas bagātības un veicina līdzatbildību par valsts nākotni; 2.dažādo, uzlabo, sekmē un attīsta Talsu un Tukuma novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi.
Konkursa prioritātes:
 1. aktivitātes, kas stiprina Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību, piemēram:
- stiprina valstiskuma apziņu, aktualizē Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu;
-  cildina Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu;
- modina sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
 1. droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
 2. vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
 3. izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Talsu vai Tukuma novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.
 
Projektu pieteikumu var iesniegt:
- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
- novada pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
 
Konkursa kopējais finansējums ir 4500 EUR. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir 800 EUR, savukārt minimālā summa nav noteikta.
Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2018. gada 9. novembrim.
 
Informatīvie semināri par projekta konkursa nosacījumiem un veidalpas aizpildīšanu notiks:
- 16. oktobrī, plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības sēžu zālē  (3.stāvs), Talsu ielā 4;
-  17. oktobrī, plkst.10.00 Talsu novada pašvaldības lielā zālē (1.stāvs), Kareivju ielā 7, I korpusā.
Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu vērtēšanā.
 
Bezmaksas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu - fonda vadītāja Aneta Rulle, tālr.: 22085003, e-pasts:
 
konkursa nolikums pieejams šeit. 
 

 

19.09.2018.
Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” 2018. gada 19. septembrī izsludina atklāto projektu pieteikumu konkursu Saldus un Brocēnu novados.
Atklātā projektu pieteikumu konkursa mērķis- sniegt atbalstu iniciatīvām, kas:
 1. sasaucas ar  Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem (www.lv100.lv), stiprina Latvijas valstiskumu, aktualizē valsts vēstures notikumus, godina tautu un tās kultūru, dabas bagātības un veicina līdzatbildību par valsts nākotni;
 2. dažādo, uzlabo, sekmē un attīsta Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi.
Projektu konkursa prioritātes:
 1. aktivitātes, kas stiprina Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību, tai skaitā:
- stiprina valstiskuma apziņu, aktualizē Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu;
-  cildina Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu;
- modina sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
 1. ārpusskolas aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli;
 2. pasākumi, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu un fiziskajām aktivitātēm (t.sk.sports);  
 3. pasākumi, kas veicina katra indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to (tsk.izglītojoši pasākumi).
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2018. gada 19. oktobrim.
Projektu pieteikumu var iesniegt:
- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
- Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
 
Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā atbalsta summa ir 15000 EUR. Minimālā piešķiramā summa vienam projektam nav noteikta. Maksimālā piešķiramā summa projektam -  1500 EUR.
 
Informatīvie semināri, kuros tiks sniegtas konsultācijas par projektu pieteikumu rakstīšanu un izmaiņām projekta pieteikuma dokumentos:
 • Brocēnos:  21. septembrī, plkst.14.00, Lielcieceres ielā 3, 3.stāva zālē;
 • Saldū: 21. septembrī, plkst.16.30, Avotu ielā 12, 1.stāva sēžu zālē.
Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu projekta vērtēšanā.
 
Bezmaksas konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu  pie CEMEX Iespēju fonda vadītājas Anetas Rulles, zvanot pa tālruni: 22085003 vai rakstot uz  e-pastu:
 
 

 

2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP