Piešķirta pirmā CEMEX Iespēju fonda stipendija profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai
28.08.2018
Pagājušonedēļ parakstīts līgums par nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” pirmās stipendijas piešķiršanu profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai. Ar komisijas lēmumu stipendija piešķirta Brocēnu novada Gaiķu pamatskolas absolventam Jānim Polim, kas Liepājas valsts tehnikumā apgūs elektrotehniķa profesiju.

Līdzīgi kā jau fonda iedibinātajai stipendijai augstākās inženiertehniskās izglītības iegūšanai, arī šīs stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadu ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Visu mācību laiku CEMEX Iespēju fonds stipendiātam izmaksās ikmēneša stipendiju 100 eiro apmērā, savukārt uzņēmums CEMEX nodrošinās apmaksātu mācību prakses vietu.

Šai stipendijai varēja pieteikties ikviens Brocēnu un Saldus novada pamatskolas vai vidusskolas absolvents, kā arī pastāvīgs novadu iedzīvotājs, kuram ir iegūta pamata izglītība un kurš vēlas apgūt enerģētikas un elektrotehnikas, inženiermehānikas vai mehānikas specialitāti. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un matemātikā bija jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos - sekmīgam vērtējumam. Tāpat pretendentam bija jāpamato vērtēšanas komisijai sava motivācija pieteikties stipendijai.

Savukārt šonedēļ parakstīts līgums par CEMEX Iespēju fonda jau iepriekš iedibinātās stipendijas augstākās inženiertehniskās izglītības iegūšanai piešķiršanu Brocēnu vidusskolas absolventam Ernestam Bušmanim. Visu studiju laiku CEMEX Iespēju fonds stipendiātam izmaksās ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā, savukārt uzņēmums CEMEX nodrošinās apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.

Šo stipendiju programmu studijām inženierzinātņu programmās kādā no Latvijas augstskolām CEMEX Iespēju fonds izsludina jau ceturto gadu pēc kārtas. Šai stipendijai varēja pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidusskolu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā bija jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos - sekmīgam vērtējumam. Arī šajā programmā pretendentam bija jāpamato vērtēšanas komisijai sava motivācija pieteikties stipendijai.

Stipendiju konkursu komisiju sastāvā bija iekļauti pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un Brocēnu novada pašvaldības. Abas stipendiju programmas tiks izsludinātas arī 2019.gadā.

 

 

CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai augstākās izglītības iegūšanai
CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātnēs
Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātņu programmās kādā no Latvijas augstskolām.
Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā.
Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidējās izglītības iestāžu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam.
Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, būvmateriālu ražošanas uzņēmuma „CEMEX” un Brocēnu un Saldus novadu pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos.
Katru gadu stipendiju iegūst viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksā mācību maksu, kā arī nodrošina ikmēneša stipendiju 200 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma). Savukārt uzņēmums „CEMEX” stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 22.augusts. Atbalstāmo studiju programmu saraksts un vērtēšanas kritēriji aprakstīti stipendiju programmas nolikumā. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar fonda vadītāju Anetu Rulli –
e-pasts: , tālr. 22085003.
 

 

CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai
19.06.2018

CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina pieteikšanos stipendijai profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai kādā no Latvijas tehnikumiem vai profesionālajām vidusskolām.
Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā.
Stipendijai var pretendēt ikviens novadu pamatskolas absolvents vai vidusskolas absolvents, kā arī pastāvīgs novadu iedzīvotājs, kuram ir iegūta pamata izglītība un kurš vēlas mācīties enerģētiku un elektrotehniku, inženiermehāniku vai mehāniku (jebkāda veida mehāniku). Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un matemātikā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam.
Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un sabiedrības pārstāvis, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos.
Katru gadu stipendiju iegūs viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds nodrošinās ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu mācību laiku. Savukārt uzņēmums CEMEX stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi.
 
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 1.augusts. Atbalstāmo mācību programmu saraksts un vērtēšanas kritēriji aprakstīti stipendiju programmas nolikumā. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar fonda vadītāju Anetu Rulli: e-pasts: , mob. tālr. +371 22085003.
 
 
 
 
 
 
 
2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP