Piešķirta pirmā CEMEX Iespēju fonda stipendija profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai
28.08.2018
Pagājušonedēļ parakstīts līgums par nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” pirmās stipendijas piešķiršanu profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai. Ar komisijas lēmumu stipendija piešķirta Brocēnu novada Gaiķu pamatskolas absolventam Jānim Polim, kas Liepājas valsts tehnikumā apgūs elektrotehniķa profesiju.

 

Līdzīgi kā jau fonda iedibinātajai stipendijai augstākās inženiertehniskās izglītības iegūšanai, arī šīs stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadu ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Visu mācību laiku CEMEX Iespēju fonds stipendiātam izmaksās ikmēneša stipendiju 100 eiro apmērā, savukārt uzņēmums CEMEX nodrošinās apmaksātu mācību prakses vietu.
Šai stipendijai varēja pieteikties ikviens Brocēnu un Saldus novada pamatskolas vai vidusskolas absolvents, kā arī pastāvīgs novadu iedzīvotājs, kuram ir iegūta pamata izglītība un kurš vēlas apgūt enerģētikas un elektrotehnikas, inženiermehānikas vai mehānikas specialitāti. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un matemātikā bija jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos - sekmīgam vērtējumam. Tāpat pretendentam bija jāpamato vērtēšanas komisijai sava motivācija pieteikties stipendijai.
Savukārt šonedēļ parakstīts līgums par CEMEX Iespēju fonda jau iepriekš iedibinātās stipendijas augstākās inženiertehniskās izglītības iegūšanai piešķiršanu Brocēnu vidusskolas absolventam Ernestam Bušmanim. Visu studiju laiku CEMEX Iespēju fonds stipendiātam izmaksās ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā, savukārt uzņēmums CEMEX nodrošinās apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
Šo stipendiju programmu studijām inženierzinātņu programmās kādā no Latvijas augstskolām CEMEX Iespēju fonds izsludina jau ceturto gadu pēc kārtas. Šai stipendijai varēja pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidusskolu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā bija jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos - sekmīgam vērtējumam. Arī šajā programmā pretendentam bija jāpamato vērtēšanas komisijai sava motivācija pieteikties stipendijai.
Stipendiju konkursu komisiju sastāvā bija iekļauti pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un Brocēnu novada pašvaldības. Abas stipendiju programmas tiks izsludinātas arī 2019.gadā.

 

2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP