Nodibinājumam „CEMEX Iespēju fonds” aprit desmit gadu

31.05.2017.

Šī gada maijā aprit desmit gadi kopš starptautiskais būvmateriālu ražošanas uzņēmums CEMEX izveidojis nodibinājumu „CEMEX Iespēju fonds”, ar kura starpniecību šo gadu garumā atbalstītas aktivitātes, kas veicinājušas dzīves kvalitātes uzlabošanu, vides aizsardzību un veselīgu dzīvesveidu, kā arī nodrošinājis izglītības, kultūras un sporta aktivitāšu pieejamību novadu, kuros darbojās uzņēmuma ražotnes, iedzīvotājiem.
    Desmit gadu laikā ar fonda finansiālu atbalstu, kas sastāda vairāk nekā pusmiljonu eiro, īstenotas jau vairāk kā 315 sabiedrības iniciatīvas. Visvairāk projektu īstenoti Saldus un Brocēnu novados - 297, jo fonda darbība pirmos astoņus darbības gadus fokusējās uz atbalsta sniegšanu šiem diviem novadiem. Taču pēdējo divu gadu laikā fonda darbība tika paplašināta, rīkojot projektu konkursus gan Madonas, gan arī Talsu un Tukuma novada biedrībām un pašvaldību iestādēm. Projektu konkursu ietvaros atbalstu saņēmušas 44 pašvaldību iestādes un 70 nevalstiskā sektora pārstāvji - biedrības, reliģiskas oranizācijas un nodibinājumi. Savukārt iesniegto projektu izvērtēšanā brīvprātīgi bez atlīdzības iesaistījušies  25 uzņēmuma „CEMEX” pārstāvji un 24 vietējās sabiedrības pārstāvji.
   Lai atskatītos uz līdz šim paveikto un suminātu aktīvākos projektu īstenotājus,  17.maijā, Saldus mākslas un mūzikas skolā fonds organizēja jubilejas pasākumu, uz kuru tika aicināti projektu īstenotāji, rakstītāji un sadarbības partneri. Pateicības balvas saņēma trīs  nevalstiskās organizācijas un trīs pašvaldību iestādes, kas bijušas īpaši aktīvas un īstenojušas visvairāk projektu ar fonda atbalstu - biedrība „Džudo klubs „Saldus””, ģimeņu biedrība „Ligzda”, biedrība „Mēs- Jaunaucei”, Striķu pamatskola, Saldus mākslas skola un Druvas vidusskola.
Fonds izsaka pateicību par uzņēmību ikvienai biedrībai, reliģiskai organizācijai, nodibinājumiem, kā arī pašvaldības iestādēm, kas īstenojuši savas idejas novadu iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai, piesaistot fonda finansējumu. Tāpat fonds pateicas Brocēnu, Madonas, Saldus, Tukuma un Talsu pašvaldībām par sniegto atbalstu projektu konkursu rīkošanā.
   Fonds turpinās iesākto un arī turpmāk īstenos savas aktivitātes -  izsludinās regulārus projektu konkursus Brocēnu, Madonas, Saldus, Talsu un Tukuma novadu organizācijām un pašvaldību iestādēm, katru gadu izsludinās inženierzinātņu studiju stipendiju konkursu Brocēnu un Saldus vispārējo izglītības iestāžu beidzējiem, kā arī organizēs CEMEX Labdarības dien
 
 
2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP