Izsludināts fonda atklātu projektu konkurss Madonas novadā!
16.05.2017.
 
2017.gada 16.maijā nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Madonas novadam.
Konkursa prioritātes:
1) droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
2) vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
3)izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.
 
Projektu pieteikumu var iesniegt:
- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
- Madona novada pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
 
Konkursa kopējais finansējums ir 4500 EUR. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir 800 EUR, savukārt minimālā summa nav noteikta. Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2017.gada 16.jūnijam.
 
Lai iepazīstinātu interesentus ar projektu konkursa nosacījumiem un pieteikuma veidlapas  aizpildīšanu, 19.maijā, plkst.14.00 Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, 3.stāva zālē) notiks informatīvs seminārs. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu.

Konkursa dokumentācija:

 

2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP