Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu Talsu un Tukuma novados tiks īstenotas Latvijas simtgadei veltītas iniciatīvas
22.12.2017.
CEMEX Iespēju fonda izsludinātajā projektu konkursā Talsu un Tukuma novadiem finansējumu guvuši 6 projekti, kas sasaucas ar  Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem, kā arī aktivitātes, kas dažādo, uzlabo, sekmē un attīsta Talsu un Tukuma novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi.
  „Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, ar atklātu projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Šoreiz atbalsts piešķirts sešiem projektiem, no kuriem pieci ir saistīti ar Latvijas simtgades svinībām, ” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola.
  Ar fonda atbalstu biedrība ”Talsu Pakalnu Sporta Klubs” cildinās novada dabas bagātības un izveidos informatīvo stendu pie Daģu kalna, kā arī organizēs pasākumu, kas veltīts Daģu kalna vēstures izziņai. Savukārt Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība ar fonda atbalstu uzlabos tehnisko nodrošinājumu skolā esošā pulciņa „TRĢ TV” darbībai, veicinot skolēnu zināšanas un prasmes filmēšanā un materiālu montāžā un nodrošinot skolas pasākumu tiešraidi, bet Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrība papildinās skolas kora dalībnieku tērpus ar aksesuāriem. Biedrība „Laulības policija” Latvijas simtgades gadā rūpēsies par to, lai Tukuma novada iedzīvotāji ir redzami diennakts tumšajā laikā, dāvinot drošības vestes Tukuma novada maznodrošinātiem, gājējiem, kā arī sadarbībā ar novada tūrisma centru piedalīsies Muzeja nakts pasākumos. Turpretim Zentenē un Sēmē tiks izveidots vides objekts- Latvju spēka zīmes, kas tiks atklāts 4.maija pasākumā „Baltā galdauta svētki”. Biedrība „Kalmes” rūpēs pa Sabiles senioru drošību sociālās aprūpes namā nojauks divas nedrošās malkas krāsnis un veiks telpu kosmētisko remontu.
  Projektus vērtēja komisija, kuru veido pa vienam sabiedrības pārstāvim no Talsu un Tukuma novadiem un trīs CEMEX pārstāvji. Divās kārtās komisija izvērtēja 16 projektu pieteikumus. Kopējā konkursa aktivitātēm pieejamā summa – 4500 eiro. Atbalstīto projektu aktivitātes tiks īstenotas laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.jūnijam. Projektu īstenošana tiks atspoguļota fonda sociālo mediju profilos: www.facebook.com/cemexiespejufonds/ un www.draugiem.lv/cemexiespejudonds/
2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP