Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu Saldus un Brocēnu novados turpinās īstenot Latvijas simtgadei veltītas iniciatīvas
25.05.2018
CEMEX Iespēju fonda izsludinātajā projektu konkursā Brocēnu un Saldus novadiem finansējumu guvuši 12 projekti, kas sasaucas ar  Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem, kā arī aktivitātes, bērnu un jauniešu intereses veicināšanai par eksaktajām zinātnēm un aktivitātes, kas saistītas ar drošu un veselīgu dzīves veidu un atbildīgu rīcību pret vidi. 

 

„Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, jau otro reizi ar atklātā projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Arī šoreiz liela daļa jeb 5 no komisijas atbalstītajiem 12 projektiem ir veltīti Latvijas simtgades svinībām. Esam pārliecināti, ka projektu rezultāti priecēs Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotājus, un tādējādi vecinās viņu piederības sajūtu Latvijai,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola.

Ar fonda atbalstu biedrība ”Kapelleru nams” izveidos orientēšanās spēli Saldus pilsētā. Savukārt Džudo klubs Saldus organizēs pievilkšanās sacensības “Mēs varam 100”,  Saldus vidusskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs iegādāsies jaunus tautas tērpus, lai sapostos svētkiem, Cieceres internātpamatskolā tiks izveidota “Dabas telpa”, kurā bērni varēs darboties ar dažādiem dabas priekšmetiem. Cīņas sporta klubs “CSK Kurzemnieks” apkopos informāciju par Latvijas cīkstoņu sasniegumiem pēdējos 100 gados. Druvas vidusskola organizēs dažādas aktivitātes cildinot latviešu valodu, lai stiprinātu iedzīvotāju piederības sajūtu savai valstij. Biedrība “Mēs Jaunaucei” izkops lielos kokus Jaunauces parkā, tādējādi uzlabojot parka drošību.  Biedrība "Saldus pirts draugu apvienība "Saules slotas" organizēs pirts zinību praktiskās apmācības. Turpretim  biedrība "Saldus tehnikuma attīstības biedrība" izglītos jauniešus par ugunsdrošību un drošību uz ūdens, bet Remtes pamatskola uzcels siltumnīcu un izveidos “Zaļo klasi”  mācot bērniem rūpēties par augiem. Saldus pamatskola vasarā organizēs nodarbību ciklu par dabaszinību tēmu, lai bērnus ieinteresētu eksaktajās zinātnēs.

Projektus vērtēja komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji, viens vietējo mediju pārstāvis un četri CEMEX pārstāvji. Trijās kārtās komisija izvērtēja 33 projektu pieteikumus. Kopējā konkursa aktivitātēm pieejamā summa – 15 000 eiro. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no 2018.gada 1. jūnija līdz 2018.gada 30. novembrim. Projektu īstenošana tiks atspoguļota fonda sociālo mediju profilos: www.facebook.com/cemexiespejufonds/ un www.draugiem.lv/cemexiespejudonds/

 

2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP