Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu Saldus un Brocēnu novados tiks īstenotas Latvijas simtgadei veltītas iniciatīvas
27.11.2017.
Konkursā atbalstīti projekti un aktivitātes, kas sasaucas ar  Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem, kā arī ārpusskolas aktivitātes bērnu un jauniešu intereses veicināšanai par eksaktajām zinātnēm un aktivitātes, kas saistītas ar drošu un veselīgu dzīves veidu un atbildīgu rīcību pret vidi. 
 
  „Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, ar atklātā projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Esam gandarīti, ka mums tas ir izdevies, jo no komisijas 12 atbalstītajiem projektiem 9 šoreiz ir veltīti Latvijas simtgades svinībām. Ceram, ka projektu rezultāti priecēs un iesaistīs Brocēnu un Saldus iedzīvotājus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola.
 
  Ar fonda atbalstu biedrība ”Ilizanna” izstrādās aplikāciju par latvju zīmēm, ko veido cilvēka dzimšanas dati. Savukārt Cieceres skolā notiks latviešu valodai veltītas aktivitātes,  Druvas vidsskolā tiks veidota Latvijas vērtību karte un Saldus vidusskolā ar fonda atbalstu tiks papildināta robotikas nodarbību materialtehniskā bāze. Gaiķos taps vides spēles par pagastu un tā vēsturi, Jaunauces muižā tiks papildināta muižniecības apģērbu kolekcija. Turpretim divos Saldus pašvaldības bērnudārzos mazie ķipari tiks pie jauniem tautas tērpiem, Saldus pamatskola veidos savu skolas karogu, bet O.Kalpaka muzejā norisināsies mākslas plenērs ar nosaukumu ”Sargi savu Tēvu zemi!”. ”Džudo klubs Saldus” iegādāsies jaunus paklājus, bet ”CSK Kurzemnieks” pilnveidos treniņa procesu, iegādājoties jaunu trenažieri un sporta apģērbus.
 
  Projektus vērtēja komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji, viens vietējo mediju pārstāvis un četri CEMEX pārstāvji. Divās kārtās komisija izvērtēja 20 projektu pieteikumus. Kopējā konkursa aktivitātēm pieejamā summa – 15 000 eiro. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Projektu īstenošana tiks atspoguļota fonda sociālo mediju profilos: www.facebook.com/cemexiespejufonds/ un www.draugiem.lv/cemexiespejudonds/
2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP