Ar 12 atbalstītiem projektiem noslēdzies Saldus un Brocēnu novadu rudens projektu pieteikumu konkurss
1.12.2016.
CEMEX Iespēju fonda izsludinātajā projektu konkursā finansējumu guvuši 12 projekti, kas sekmēs eksakto zinātņu apguvi, uzlabos drošību, kā arī veicinās Saldus un Brocēnu kultūrmantojuma saglabāšanu.
„Šajā konkursā saņēmām 34 projektu pieteikumus ar kopējo lūgto atbalsta summu 43 943 eiro. Saskaņā ar komisijas vērtējumu finansiālais atbalsts tika piešķirts 12 projektiem, kas saņēmuši lielāko punktu skaitu,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma.
 
Ar fonda atbalstu Saldus un Brocēnu novados tiks veicināta eksakto zinību apguve- Druvas vidusskolā norisināsies jauno programmētāju apmācības, bet Saldus vidusskolā būs robotikas pulciņš. Bērnudārzā „Īkstīte” norisināsies mazo pētnieku darbnīcas, ģimeņu biedrība „Ligzda” sadarbībā ar bērnudārzu „Mūsmājas” izveidos zinātkāres istabu mazajiem, bet biedrība „Taurenītis 3” piedāvās iespēju bērniem kopā ar vecākiem apgūt dabazinības izmantojot projektā iegādātās spēles un eksperimentu komplektus. Rūpēs par veselīgu dzīves vidi, bērnudārzs „Cerībiņa” izveidos sensorās vides telpu, kas piemērota bērniem ar īpašam vajadzībām, bet bērnudārzā „Pasaciņa” bērni kopā ar vecākiem apgūs drošību uz ceļa un veselīgas ēšanas prasmes, Saldus rajona attīstības biedrība jaunajiem vecākiem piedāvās apgūt jaunas prasmes un iemaņas saskarsmē ar bērniem, kas veicinās savstarpējo uzticēšanos un saliedētību. Trīs projektu aktivitātes veicinās kultūrmantojuma saglabāšanu-  Saldus Tūrisma, kultūras un sporta centrs gatavos autentiskus 20.gadsimta aristokrātu atpūtas tērpus, biedrība „Puķuzirnis Z” popularizēs „baltā galdauta” svētku tradīcijas, bet Pampāļu pagasta dejotāji iegūs jaunus tautas tērpus. Atbalstīto projektu saraksts šeit
 
Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli, droša un veselīga dzīves vide, izglītības un preventīvie pasākumi, kas veicina vides aizsardzību, saglabāšanu un racionālu dabas resursu izmantošanu, kā arī aktivitātes, kas veicina Saldus un Brocēnu novadu kultūrmantojuma saglabāšanu.
 
Projektu vērtēšanas komisijas sastāvu veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji, viens vietējo mediju pārstāvis un četri CEMEX pārstāvji. Divās kārtās komisija izvērtēja 32 projektu pieteikumus. Kopējā konkursa aktivitātēm pieejamā summa – 13 500 eiro. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 31.maijam.
 
Apstiprināto projektu īstenošanas gaitai un rezultātiem būs iespējams sekot līdzi fonda mājaslapā www.cemexiespejufonds.lv, kā arī sociālo mediju kontos – facebook.com/cemexiespejufonds un draugiem.lv/cemexiespejufonds. 
2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP